PH-Birkerød


  Dansk Politihundeforening

Birkerød Afdeling

 


Her en lille historie om hele opstandelsen af Dansk Politihundeforening og vores egen lille lokal afdeling PH Birkerød.

Historien om Dansk Politihundeforeningen og lokal afdeling Birkerød.


Dansk Politihundeforening blev stiftet 28. august 1909 under navnet Foreningen til Fremme af Hundens Anvendelse i Politiets Tjeneste P.H.F. Det var 2 år efter de første tjenestehunde forsøgsvis var taget i brug i Odense.


Ideen var at danne en forening svarende til den tyske politihundeforening og formålet var

- at skabe interesse for indførelsen af hunde i politiets, særlig opdagelses politiets tjeneste,

- at yde politifunktionærer vejledning ved anskaffelse, dressur og opdrag af politihunde,

- at foranledige udgivet og trykt vejledning i dressur og føring af politihunde,

- at afholde politihundekonkurrencer,

- at knytte og vedligeholde forbindelser med lignende klubben i udlandet og

- at tilvejebringe en politihundestambog.


Med foreningen stiftelse kom politihundearbejdet ind på rette spor og dens virke kunne mærkes over hele landet.


De første bestyrelser var sammensat af birkedommere og politiassistenter. Foreningen indkøbte politihunde til videresalg og til udstationering hos de politimænd det havde interesse i at afrette dem og bruge dem i tjeneste.


Pionerarbejdet inde for stambogsføring har været med til at sætte de racestandarder vi i dag kender hos store brugshunde. Datidens politihunde fik ud over en bedømmelse af det praktiske arbejde også en kynologisk bedømmelse. At det var en ganske alvorlig sag for mange kan ses af dette citat udtalt af Opdagelsesbetjent K. Jacobsen i 1918:”.. således at hunde, der ikke kan bestå den for dem opsatte standard, uvægerlig slås ned”. Nutidens politihunde skal have stort mental og fysik styrke men en moderat afvigelse fra racestandarden er ikke længere årsag til at en hund ikke kan godkendes som tjenestehund.


Dansk Politihundeforening (PH) er i dag en hundekonkurrenceforening. Foreningen har ca. 2000 medlemmer hvoraf ca. 10 % er politihundefører. Blandt de civile hundefører er der mange politifolk, der har hundesport som interesse, men foreningen henvender sig til alle der ønsker seriøst at træne sammen med deres hund.

PH hunde er lydige og glade. Foreningen bruger moderne træningsmetoder og samarbejdet mellem hund og fører er i højsæde.


Foreningen formålsparagraf er justeret og lyder i dag


- at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer,

- at lade foretage kåringer af civile hunde og føre en politihundestambog efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler,

- at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde,

- at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland.


1935 - 2012


Det hele startede med en nysgerrig soldat fra Høvelte kasserne tilbage i 1935. Vor, nu afdøde, æresmedlem Verner Thorvald Nielsen var dengang en ung mand på 20 år, der af lyden af hundeglam og bare nysgerrighed blev drevet over på det område, hvor vi i dag træner hunde.

Årsagen var at politiet allerede dengang trænede hunde der.

Verner og to andre civile kom hurtigt i snak med hundefolkene og inden længe var de en god figuranthjælp for politiet.


Et andet æresmedlem er Poul Skovsgaard der i sine aktive år var stationsleder ved Hillerød Politi.


Dansk Politihundeforening - Frederiksborg Amt Afdeling blev stiftet den 11. februar 1937 under navnet Frederiksborg Amts politihundeførerforening. Kontingent blev fastsat til mindst 5 kr. årligt. Foreningens første formand var O.B. Elving, Hørsholm, der ligeledes var en af initiativtagerne til foreningens dannelse.


Foreningens første deltager i et landsstævne var

Landpolitibetjent Th. Christiansen, Birkerød, der deltog i Aarhus den 11. og 12. september 1937 med politihunden Rex.

Han opnåede en 2. præmie med 190 8/13 point. Højeste point i patruljehundeklassen var 215 point.


Foreningens første kåring blev afholdt af kåringsmand, Inspektionsbetjent Estoft, København.

Følgende hunde blev fremstillet :

1 Politibetjent O. Mousten Madsen, Frederikssund med Buster. 101 points, Kynologisk bedømmelse 86 points.

2 Vognmand Herluf Pedersen, Birkerød med Max, 107 points. Kynologisk bedømmelse 92 points.

3 Politibetjent K. Carlsen Hørsholm, med Dida, 110 points. Kynologisk bedømmelse 89 points.


Den 17. juni 1945 tilsluttes foreningen Landsforeningen til Politihundesagens fremme.


Den 16. august 1946 blev det besluttet at opføre et nyt klubhus, i stedet for det gamle, der blev sprængt i luften af tyskerne. Klubhuset var på daværende tidspunkt placeret i det militære øvelsesterræn. Den samlede sum for opførelsen af et nyt klubhus, beløb sig til 1163 kroner og 10 øre.

Der blev dog modtaget en krigsskadeserstatning på 315 kroner, og suppleret med salg af lodsedler for 1617 kroner


Den 26. januar 1947 indbød Frederiksborg Politihundeførerforening til møde angående stiftelse af en sammenslutning. Ved dette møde blev det vedtaget at stifte en sammenslutningen der    fik navnet: Landsforeningen på Sjælland, udenfor København, Lolland - Falster og Bornholm.


Det fremgår ikke af protokollerne hvornår vi overgik til navnet: Dansk Politihundeforening


Den 23. maj 1971 afholdtes den første venskabsdyst mod den nystartede forening i Frederiksværk. Denne venskabsdyst er siden blevet gentaget hvert år

I 1974 enedes man om at placere klubhuset ved Skyttehuset, hvor det stadig eksisterer ved siden af springbrættet

I 1987 overtog foreningen det nuværende klubhus på Tornevangsvej 110 af Birkerød Kommune.

Vort æresmedlem Verner Thorvald Nielsen har en stor ære i, at vi har Tornevangsvej. For i huset boede et pensionistpar, og det lykkedes Verner at få kommunen til at fremskaffe en pensionistbolig (som de selv ønskede), og samtidig lykkedes det Verner at overtale kommunen til at lade vores forening overtage lejemålet af huset.


Den 26. oktober 1989 var en sorgens dag i klubbens historie, da en pyroman satte ild til vores hus og hele førstesalen brændte ned. Birkerød kommune genopførte heldigvis huset, der dog    må siges at være forfulgt af uheld.

Den 30. marts 1995 kørte en biltyv ind i huset, hvorefter der gik ild i vindfanget. Ilden blev heldigvis slukket, inden der opstod stor skade.


Dansk Politihundeforening - Frederiksborg Amt afdeling afholdt Landsstævne i 1991 med udgangspunkt fra Gilleleje Feriecenter.


Foreningens æresmedlemmer :


1979 Poul Skovsgaard.

Verner Thorvald Nielsen


Foreningens formænd gennem tiderne :


1937 - 1943 O.B. Elving.

1944 - 1964 Overbetjent Harald Knudsen.

1965 - 1972 Poul Skovsgaard.

1973 - 1976 Niels Wamberg.

1977 - 1981 Elo Pletner Madsen.

1982 - 1987 Lars Starck.

1988 - 1992 Hardy Christensen.

1992 - 2001 Peter Klepsch.

2002 - 2006 Jørgen Stensbøl

2006 - 2010 Hans Hjelmar

2010 - 2016 Hanne Sandvad

​2016 - 2016 Hans Hjelmar

​2016 - Maj-Britt Andersen


Dansk Politihundeforening Frederiksborg Amt Afdeling er i dag en konkurrenceforening, hvor både politifolk og civilister er medlemmer.


Foreningens formål er


- at skabe interesse for træning af politihunde.

- at fremme interessen for praktisk politihundearbejde blandt civile medlemmer.

- at foretage kåring af civile hunde.

- at afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.


For 60 år siden var der ikke helt de samme formålsparagraffer. Dengang var der ikke så mange politihundefører, og man brugte derfor de civile hundefører ved forskellige lejligheder. Blandt andet kunne vor nu afdøde æresmedlem Verner Nielsen fortælle denne lille historie fra hans egen tid som civil hundefører

Som sagt var det ofte at civile hundefører hjalp politiet og således blev Verner engang bedt om at kontakte en bonde, der havde tabt sin tegnebog med 6.000 kroner, som dengang var en svimlende sum. Det viste sig at bonden havde været på torvet med grise, og derfra taget hjem for at lægge kartofler. Bonden havde lagt flere rækker med kartofler for derefter at dække dem   til med jord. Verner og hans schæfer Monty fulgte bondens spor, hvor der var masser af fært, så Monty gravede den ene kartoffel op efter den anden, for til sidst at grave bondens tegnebog frem med de mange penge. Findelønnen blev ved denne lejlighed en nyslagtet gris, heldigt at der ikke var de samme skatteregler dengang, som nu. Verner delte i stedet grisen med sine svigerforældre. Dette var et kort sammendrag af nogle af begivenhederne fra de første 60 år i foreningens historie, det kunne i virkeligheden være blevet til en hel bog.